Thông báo tuyển dụng Nhân viên Lễ tân làm việc tại Trụ sở văn phòng Tập đoàn TKV (lần 2)