Thư mời: Chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Cải tạo sân bê tông tổ hợp kho vật tư - Lốp (hạn nộp hồ sơ 24/9/2018)